August-oktober 1832

Afsender

Leonardo Camia

Afsendersted

Rom

Modtager

Luigi Bienaimé

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Regnskab vedrørende den italienske tegner Leonardo Camias, tegninger efter to Thorvaldsenværker, hhv. Døende løve (Schweizerløven), jf. A119 eller Liggende løve
jf. A122, og Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, A613.

Dokument

  Io sottoscrit[t]o confesso di aver ricevuto dal sig. Luigi Bienaime per conto del sige C.[ommendatore] Thorvaldsen scudi Romani cinque per som[m]inistrazione aconto del dissegno del TubiaI dico scudi
 
5

Roma 15 Agosto 1832 Leonardo CamiaII

  e più adi 25 Agosto 1832 dico scudi – – 5

Leonardo Camia

  e più adi 2 Settembre 1832 scudi cinque 5

Leonardo Camia

  e più adi 14 Settembre 1832 scudi sei – – 6

Leonardo Camia

  e più adi 3 Ottobre 1832 scudi – – 6

Leonardo Camia

  e più adi 19 Ottobre 1832 in saldo di scudi trenta a seconda degli ordini del sig.e Thorvaldsen ricevo io qui sottoscritto dal sig. L. Bienaimé scudi
scudi trenta

5
30

Leonardo Camia


[på papirets anden side:]

Roma 31 Ottobre 1832

Io sottoscrit[t]o confesso di aver ricevuto dal sige L. Bienaime per conto del sige C.[ommendatore] Thorvaldsen scudi Romani cinque quali mi passa aconto del dissegno del LeoneIII dico scudi – – –

5 –
Leonardo Camia

Generel kommentar

Regnskabet daterer den italienske tegner Leonardo Camias, tegninger efter de omtalte to Thorvaldsenværker. Fra 1821 tegnede Camia adskillige af Thorvaldsens værker til brug ved grafiske reproduktioner.


Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1832-1833.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1832-1833.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab No. 2, 1832, nr. 219

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
A122 Liggende løve , 1825, inv.nr. A122
A613 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, 1828, inv.nr. A613
D98 Døende løve (Schweizerløven), efter 1819, inv.nr. D98
D99 Liggende løve, inv.nr. D99
D100 Liggende løve, efter 1825, inv.nr. D100
D123 Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, efter 1828, inv.nr. D123

Kommentarer

  1. Formenlig menes her Tobia, dvs, Tobias og der refereres dermed til fremstillingen af Tobias, der helbreder sin blinde far i relieffet Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, A613. I Camias tegnede udgave, D123.

  2. Dvs. den italienske tegner Leonardo Camia, der fra 1821 tegnede adskillige af Thorvaldsens værker til brug ved grafiske reproduktioner.

  3. Der kan her være tale om to løver af Thorvaldsen, da Camia har tegnet dem begge. Enten værket Døende løve (Schweizerløven), jf. A119 (i Camias tegnede udgave: D98); eller Liggende løve, jf. A122 (i Camias tegnede udgave: D99 og D100).

Sidst opdateret 19.08.2014