1.9.1832

Afsender

Luigi Bienaimé

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Giornate
Carlesi
Gianfredi
Roncaglia
Lucchet[t]i
Marini
Vaini
Giacomo
Betti
Peppe

6
3
6
6
6
6
Sabbato 1 Settembre 1832
al pezzo di Alessandro
e tre con le feb[b]ri[;] al solito lavoro
all’Amorino
al pezzo della Barca
al pezzo del pastore
al S: Bartolomeo
al pezzo di Caval[l]eria
S..
7
6
7
4
3
3
1
4
P..
2
 
2
2
 
 
2
2
9
B
Ferrari ac[c]omodatura di Monti 346 fer[r]i
Penna sociazione della villa Adriana
Angiola Magnani per il mese presente
Diverse spese gesso, e cordicel[l]e
3
 
3
5
3
 
2
5
 
 
5
Dante
CamiaI
1 al fregio pic[c]olo pezzo d’Alessandro alle alli della Vittoria
aconto del dissegno di TubiaII
1
5
2  
Som[m]i[nistrazio] ne 50 2 0

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1832-1833.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1832-1833.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab No. 2, 1832, nr. 206

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den italienske tegner Leonardo Camia, der fra 1821 tegnede adskillige af Thorvaldsens værker til brug ved grafiske reproduktioner.

  2. Formenlig menes her Tobia, dvs, Tobias og der refereres dermed til fremstillingen af Tobias, der helbreder sin blinde far i relieffet Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, A613. I Camias tegnede udgave, D123.

Sidst opdateret 30.08.2013