21.7.1832

Afsender

Luigi Bienaimé

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Giornate
Carlesi
Bardi
Roncaglia
Gianfredi
Marini
Vaini
Giacomo
Betti
e piu
Pen[n]el[l]i
Peppe
Ferrari
Moisè

6
6
5
4

6

 
 
4
 
 
Sabbato 21 Luglio 1832
al solito pezzo
al Bayron
al pezzo di Alessandro
al S: Giacomo
al S. Giovanni
al S. Bartolomeo
al pic[c]olo monumentino
 
per diverse scopet[t]e per spolverare  
per i Giovani lavoranti
 
per far la farfal[l]a al Monumentino
S..
7
7
6
4
2
3
2
4
 
 
 
1
1
P..
2
2
 
 
7
 
8
2
5
3
9
5
5
B.
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
5
Fascicolo del Vaticano
Ferrero altro sociazione
il Penna altra sociazione
1 4
5
3
5
6
  44 3 1
Bienaimè per l’esecuzione di 4 Bassirilievi
Ganimede, e Amore 40
Amore che tesse la Rete 32
Amore, e il Cane 30
le Grazzie, e Amore 57
Oc[c]upazioneI al Ritat[t]o di Rossel 8
Convenuti ressiduo

 
 
 
 
 
  17
61

 
 
 
 
 
   
3

 
 
 
 
 
   
1

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1832-1833.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1832-1833.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab No. 2, 1832, nr. 200

Emneord

Kommentarer

  1. Denne linje står på dokumentet egentlig som sidste linje, men en streg, Bienaimè har opridset, må skulle angive, at linjen skal læses som den næstsidste sammen med de øvrige nævnte arbejdsopgaver, der opremses, før han til sidst nævner sit tilgodehavende på 17 scudi.

Sidst opdateret 07.01.2013