12.3.1831

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Sabato 12. d.o

Carlesi =
Bardi =
Galleti –
Gianfredi –
Carluccio
Marini
6
6
6
5
6
6
al solito pezzo
– id –
– id –
– id –
al S. Giacomo
al S. Giovanni
~
~
~
~
~
~
7 20
7 20
6 ––
4 ––
3 ––
3 ––
Betti compreso un acconto
Ragazzo
 
 
Carbone cenice
Falco
Facchini
Ferrari
Due fascicoli di Penna
 
Ricevuto da Bardi
Resta
~
~
~
 
~
~
~
~
~
~
~
~
7 20
90
38 50I
 
85
07
2 30
1 66
60
43 98
1 ––
42 98

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 1, 1822-1831.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab No. 1, 1831, nr. 160, p. 29b

Emneord

Kommentarer

  1. Regnskabet er egentlig opstillet i to kolonner, men er af pladshensyn gengivet i en kolonne her, se faksimilen.
    Tallet 38.50 er egentlig gentaget i regnskabet, men kun gengivet én gang her.

Sidst opdateret 07.01.2013