November 1827 - marts 1828

Afsender

NN

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

Sedia del papa dic.o  

1827

  Ottobre =
  Novbre=
  
  Decbre=
  
  1828
  Genjo=
  Febjo =
  
  Mzo
  
  
  
  
   Aple=
  
  
  
  
  
  
  
  Mago
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Giugno
  
  
  
  
  
 
  27 =
  3 =
  10 =
  15 =
  22 =
  
  22=
  1=
  22 =
  15=
  =
  22=
  29 =
  22 =
  5 =
  
  12 =
  19 =
  id =
  id =
  26 =
  id =
  3 =
  id =
  10=
  id =
  id =
  17 =
  =
  24 =
  =
  31 =
  7
  10[? ]
  14 =
  id =
  21 =
  =
  28 =
  per li modelli
  al segatore a conto
  al medo in saldo
  al med.o per altri tagli
  al medoin saldo
  
  altro taglio
  Id           Id
  id           id
  allo Scarpellino gnte sei
  al Segatore per diversi tagli
        id    
   Giacomo, e figlio
  Id           Id
  ai med.i
  al Segatore
  a Giacomo
  a Morescalchi gnte sei
  a Giacomo compreso il figlio
  al Segatore
  a Morescalchi gnte sei
  a Giacomo, e figlio
  ai medi
  a Morescalchi gnte sei
  al medo gnte sei
  al segatore
  a Giacomo e figlio
  ai medi
  a Morescalchi gnte 2
  al med.ognte 6
  a Giacomo, e figlio
  ai med.i
  a Morescalchi gnte 5
  a Giacomo, e figlio
  a Morescalchi gnte sei
  a Giacomo, e figlio
  ai medi
  a Morescalchi
  ai med.ilavoranti
  1,,
  1,,
  2,,
  2,,
  1,,
  
  1,,
  1,,
  2,,
  4,,
  3,,
  1,,
  6,,
  5,,
  5,,
  3,,
  4,,
  5,,
  7,,
  2,,
  6,,
  8,,
  8,,
  6,,
  6,,
  2,,
  8,,
  6,,
  2,,
  6,,
  6,,
  6,,
  5,,
  7 =
  6 =
  7 =
  4,,
  6,,
  7 =
  45
  50
  24
  59
  16
  
  32
  03
  13
  80
  24
  =
  =
  20
  40
  21
  80
  =
  =
  40
  =
  =
  40
  =
  =
  35
  40
  =
  =
  =
  40
  60
  =
  =
  =
  60
  =
  =
  =
Somma e siegue a Pe. 165 177,, 10

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab 1823-1828, p. 100a

Emneord

Sidst opdateret 07.01.2013