2.5.1796

Afsender

Johan Michael Fischer

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Resumé

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

Dokument

Ved min Ven Thorvaldsens BortrejseI

til Italien

Reis bort, min Ven! Til Roms og Florentz Skiønne Egne
Og skue hvad skiønt os Vid og Konsten efterlod.
Tilfredshed Munterhed og Sundhed allevegne
Ledsage Dine Fied og bane for Din Fod!
Hug Marmor konstig ud og skab Dig varigt Minde
I ædelt Venskab Du det fastere skal finde.

###

Ved dette vanker Du blant Fødelandets Sønner
Som glade tænke Dig og Fordums Skyldfrie Daad.
Og mindes de af Dig, Du deres Ømhed lønner,
Som spinde Tillidsfuld paa Skiebnens korte Traad.
Kom fro og sund igien til CimbrersII gamle Stamme
I Konsten rigere men altiid selv den samme

Kiobenhavn d 2 Maj 1796/ J M Fischer

Generel kommentar

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering

N213

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

N213 Thorvaldsens stambog, inv.nr. N213

Kommentarer

  1. Thorvaldsen rejste først med fregatten Thetis til Italien 30.8.1796, men det var tidligere samme år oprindelig meningen, at han skulle have forladt København allerede i maj, da Thetis første gang stævnede ud, jf. Thiele I, p. 48.
    Disse planer blev imidlertid ændrede, men på tidspunktet for nedskrivningen af denne hilsen fra Fischer forventede begge parter øjensynlig, at Thorvaldsens afrejse var nært forestående.

  2. Dvs. danskeres, jf. betydning 2 af cimbrer i Ordbog over det danske Sprog.

Sidst opdateret 09.02.2015