December 1828

Afsender

Karl Morgenstern

Afsendersted

Tartu/Dorpau

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dedikationen.

Resumé

En dedikation i et hæfte til Thorvaldsen.

Dokument

Hr. Ritter Thorwaldsen
in Rom
durch Hr Rath FreytagI aus LivlandII
K. M.
Im December 1828.

Generel kommentar

Dette er en håndskrevet dedikation i Morgensterns trykte foredrag: Vom Verdienste. Zum Gedächtniss Alexanders des Ersten, Mitau & Hamburg 1827. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M874,5.
Morgenstern sendte antagelig sin tekst om den nyligt afdøde (1825) russiske kejser Alexander 1. til Thorvaldsen, fordi han havde portrætteret ham i 1820, se originalgipsen, A715, og et marmoreksemplar, A883.

Arkivplacering

M874,5

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Rath Theodor Friedrich Freytag, som virkede som censor i Tartu/Dorpat, der var Morgensterns hjemby i det nuværende Estland, se Arnold Wellig: Beiträge zur lettischen sprachkunde, Mitau 1828. Dette værk er på p. II forsynet med Freytags/censors tilladelse til udgivelsen af bogen. Han optræder desuden som subskribent på bogen, p. VI.
    Rath Freytag har øjensynlig skullet foretage en rejse til Rom i 1828, hvor han kunne medbringe Morgensterns publikation til Thorvaldsen.

  2. Livland er et historisk område i Baltikum, dvs. en del af det nuværende Estland og Letland.

Sidst opdateret 19.10.2014