1840

Afsender

G.F. Ursin

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men den bog, hvori dedikationen optræder, blev udgivet 1840. Det er sandsynligt, at Thorvaldsen modtog bogen umiddelbart herefter.

Resumé

En dedikation til Thorvaldsen.

Dokument

Hr. Conferentsraad
A. Thorvaldsen
tilstilles
N˚3
––––––––––––––––––––––––––––––––
Af Udgaven i stort Octav paa 50 Exempl., hvoraf
30 komme i Boghandlen.
––––––––––––––––––––––––––––––––

fra
Forfatteren


Albert Thorvaldsen
dannede
Johannes Gutenberg’s
StatueI
i Mainz.


Derfor være dette Skrift,
handlende om

Gutenberg og hans Kunst,
ÆresborgerenII
i

Mainz og Kjøbenhavn
helliget.

Generel kommentar

Dette er en delvis håndskrevet dedikation i Ursins bog: Bogtrykkerkunstens Opfindelse og Udvikling i 400 år, København 1840. Den fortrykte del af dedikationen er markeret med gråt.
Bogen findes i Thorvaldsens bogsamling, M364.
I bogen omtales Thorvaldsens Gutenberg-monument, jf. A114, p. 89-94.

Arkivplacering

M364

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

A114 Johann Gutenberg, 3.2.1834 - 28.6.1834, inv.nr. A114
A115 Opfindelsen af de bevægelige typer, Tidligst september 1833 - Senest 28.6.1834, inv.nr. A115
A116 Bogtrykkerpressens opfindelse, Tidligst september 1833 - Senest 28.6.1834, inv.nr. A116

Kommentarer

  1. Dvs. Thorvaldsens statue af Johann Gutenberg på Gutenbergplatz i Mainz, jf. A114.

  2. Dvs. Thorvaldsen, der blev æresborger i Mainz og København hhv. 18.3.1836 og 21.11.1838.

Sidst opdateret 20.10.2014