1827

Afsender

Redaktørerne ved Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Thorvaldsen arbejder lige nu på monumentet over hertugen af Leuchtenberg, Eugène de Beauharnais.

Dokument

Thorwaldsen.

I Thorwaldsens VærkstedI i Rom bliver nu udarbejdet det for den afdøde Hertug af Leuchtenberg bestilte MonumentII. Den for Samme bestemte FigurIII holder i den ene Haand en Krands, ved dens Fødder ligge Vaaben, til Venstre staaer Historiens Muse, der optegner den Afdødes Bedrifter; til Høire staae Livets og Dødens GenierIV. (Vossis. Berlinis. Zeit.V 1827, No. 119.)

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst 1827, VIII, bind I, p. 58.

Arkivplacering

M17,75 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1827)

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A156 Eugène de Beauharnais, 1827, inv.nr. A156
A157 Livets og dødens genier, ca 1825, inv.nr. A157

Kommentarer

  1. Jf. artiklen Thorvaldsens værksteder.

  2. Jf. Monument for hertug af Leuchtenberg Eugène de Beauharnais, marmor, 1830, St. Michaels kirken, München.

  3. Jf. portrætstatuen Eugène de Beauharnais, A156.

  4. Jf. Livets og dødens genier, A157.

  5. Vossische Berlinische Zeitung, 1827, no. 119.

Sidst opdateret 18.04.2017