20.3.1824

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

NN

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men af brev af 20.3.1824, som nærværende brevfragment er et udkast til.

Resumé

Brevfragment.

Dokument

Pregiatissima Signore

Dal Sigr Tenerani mi è stato dimandato il mio nome scritto di proprio pugno; certo a qualche

[...]

Generel kommentar

Dette brevfragment er et udkast til brev af 20.3.1824 fra Thorvaldsen til en p.t. uidentificeret person. Af det færdige brev fremgår det, at modtageren er en Signora og ikke en Signore, som Thorvaldsen har skrevet her. Modtageren var antagelig tæt på omtalte Pietro Tenerani.


Udkastet er skrevet på et stykke papir, som Thorvaldsen også brugte til nogle af sine tegninger, C442r og C442v.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C442v

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Personer

Værker

C442v Zephyr og Psyche (?). Psyche bæres op til himlen af Merkur. Stående mand, 1824 - 1838, inv.nr. C442v

Sidst opdateret 19.09.2017