Dokumenter fra/til Leo von Klenze til/fra andre end Thorvaldsen

12.9.1820

Leo von Klenze

Franz Erwein von Schönborn

Klenze håber, at Schönborn vil komme og se kunstudstillingen i München, hvor han også venter Thor...

16.3.1822

Johann Martin von Wagner

Leo von Klenze

Wagner opsummerer mulighederne for Schönborn ift. hans bestilling af en Bacchus-statue af den nyl...