Dokumenter fra/til Friedrich Thøming til/fra andre end Thorvaldsen

12.1.1844

Friedrich Thøming

Christine Stampe

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.