Dokumenter fra/til C.A. Lorentzen til/fra andre end Thorvaldsen

19.4.1811

C.A. Lorentzen

Juliane Marie Abildgaard

Kommentarerne til denne kvittering er under udarbejdelse.