Dokumenter fra/til Wilhelm Heigelin til/fra andre end Thorvaldsen

Antagelig efter 1800

Vincenzo Hauer

Wilhelm Heigelin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.