Dokumenter fra/til Karl Grüneisen til/fra andre end Thorvaldsen

30.5.1833

Karl Grüneisen, Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

4.6.1833

Karl Grüneisen, Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.6.1833

Karl Grüneisen, Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.6.1833

Karl Grüneisen, Redaktørerne ved Kunst-Blatt

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.