Dokumenter fra/til Antonio Ceci til/fra andre end Thorvaldsen

26.11.1816

Francesco Peter

Antonio Ceci

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.