Dokumenter fra/til O.O. Bagge til/fra andre end Thorvaldsen

Efter 21.5.1816

C.W. Eckersberg

O.O. Bagge

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.