Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Sebastian Sierakowski er omtalt i

1821

NN

Bertel Thorvaldsen

Sebastian Sierakowski skriver til sin fætter Joseph Sierakowski, at biskoppen og domkapitlet i Kr...

2.7.1823

Ignacy Mieroszewski

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.