Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Vincenzo Raffaelli er omtalt i

Sandsynligvis 1798-99

Johan David Åkerblad

Johan David Åkerblad

Åkerblads liste over kunstnere i Rom 1798-99.