Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Desiderio Cesari er omtalt i

22.5.1834

Luigi Alborghetti

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.