Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3059 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Koch [+]

Afsendersted

Paris

5.8.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...] dette Øjeblik erholder ieg Brev fra [navnet mangler] af 20 f. no. jeg vover underdanigst at udskrive et par Ord deraf.
Vor udmærkede Thorvaldsen er Gudskelov ret vel, og meget flittig. Han har i denne Tid især 3 store Arbeider under Hænder: Fronton Statuerne til Frue Kirke Johannes Døberen prædikende for en Skare som høre til hvoraf hidtil 4 Figurer, gandske herlige bleve færdige i Modellerne; dernæst Modellen til Copernicus colossale siddende Figur som ogsaa er fremmelig og Modellen til Prinds Joseph Poniatowskys Statue Equestris, hvoraf Hesten for det første i naturlig Størrelse, da Thorvaldsen først siden drister sig til Colossen, allerede næsten er færdig, fuld af Bevægelse og af overordentligt Liv. – [...]

Generel kommentar

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Arkivplacering
m34, nr. 72,132
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Sidst opdateret 02.11.2018 Print