Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7598 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.C. Zahrtmann [+]

Afsendersted

Helsingør

Afsenderinfo

Rødt laksegl med fint aftryk af hjelm med visir under hvilket et Z omkranset af et skriftbånd med utydeligt tekst.

7.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: s. t. Hr Professor Thiele / Ridder
Udskrift: s. t. Hr Professor Thiele / Ridder / Charlottenborg / Kjøbenhavn / En

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Corvetten Diana, Helsingørs Rhed d. 7de Septbr 1838.

Med største Redebonhed skal jeg bidrage hvad der staaer i min Magt til at opfylde det i Committeens Brev af Gaars Datum yttrede Ønske: itide at vorde underrettet om Fregatten Rotas Nærmelse… En Estafette vil kunne naa Kjøbenhavn i omtrent 3¾ time; under ikke almindelige Omstændigheder, navnligen naar jeg faaer Capt. Dahlerup itale, er jeg derfor vis paa at kunne meddele Dem Efterretningen itide; det kan imidlertid mislykkes, men jeg tør da haabe at De vil være overtydet om, at ikkun de nautiske Forhold, og ikke Mangel paa Villie eller Opmærksomhed har foranlediget dette.
Det var mig en behagelig Overraskelse at see Deres Navn under dette Brev, thi i den Uvidenhed hvori man her lever, troede jeg, efter Rygtet, at De vandrede nu i Pinakotheket eller en anden lignende Kunsthal; her maae vi nøies med blot Natur, men selv i temmelig Raahed er denne ikke ilde, hvilket det vilde glæde mig at see Deres heele Overbevisninger om endnu imedens jeg er paa denne Station. –

Med Venskab og Agtelse

Deres ærbødigst hengivne
Zahrtmann

Arkivplacering
m31, nr. 6
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Hans Birch Dahlerup
Sidst opdateret 10.05.2011 Print