Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1169 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Antagelig Sorgenfri

Afsenderinfo

To røde laksegl med aftryk af rigsvåbnet.

31.8.1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Hr Etatsraad Overbygningsdirecteur / Hansen Ridder af / Dannebrog

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Jeg har bestemt Festen til i Aften og haaber paa godt Vejr, Dem ønsker jeg at see til Middag da en Prøve er berammet til imellem Kl 2 og 3.
Ville De paa mine Vegne lade sige til Professorerne og [Cxxx]medlemmerne Münter og Schov ved Academiets Model at en slig Fest finder Sted paa Sorgenfri og at det skulde være mig kiært efter deres Lejlighed at see dem her i Aften Det er en Høflighed jeg ej vilde forsømme

d. 31.Aug 1812 Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 6
Sidst opdateret 11.01.2013 Print