Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1645 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

9.2.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraad Hansen! Vedlagt tilstilles et Brev til Academiet i anledning af Heüers Ansøgning hvorved jeg har tilføjet et Par Ord til Academiet –
De ville meget forbinde mig ved en Underretning om jeg ikke efter mit Ønske kan vente snart at see Dem paa Giennemrejse i Odense – Udsættes Deres Rejse da svinder alt Haab at see Dem tilbage til 31 Marts og ugierne savnede jeg Dem til den Tid i Kiøbenhavn


Odense d 9 Febr 1817
Velvilligst
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 49
Sidst opdateret 11.01.2013 Print