Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1592 af 10243
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

1.12.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Maaske jeg modtager Overslagene angaaende Forandringerne i afg. Müllers Værelser med Dagsposten og isaafald vilde denne erindring være overflødig, hvis ikke beder jeg Dem at paaminde Hornbeck om at indsende samme jo før jo hellere.
Mit Brev til Fyrst Metternich opholdes ved nogle Underretninger jeg maa søge om hans Titler m.m.
Fra Academiet haaber jeg at erfare de bedste Tidender ved Dem; at det gaaer i vante given Orden og at den største Oeconomie ved Forbrugen af de kostbare Nødvendigheds Artikler, derfor borger mig Deres gode Omsorg for Academiets Tarv mere end noget andet
Saalænge De er Directeur kan jeg i min Fraværelse være beroliget over disse Gienstande, lad os aldrig være i det Tilfælde at maatte savne Dem paa denne Post.

Jeg forbliver Deres Velvilligste og mest forbundne
Christian Frederik

Odense d 1 Decbr 1816

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 45
Emneord
Kunstakademiets boliger
Personer
Christian Hornbech
Sidst opdateret 23.01.2014 Print