Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7055 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Folkeblad [+]

Afsendersted

København

Ca. 1.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt, Barfod , op. cit.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Det vil interessere Folkebladets Læsere at erfare, at der den 31te Januar, eller otte Dage efter at Subskriptionen var aabnet, var til det Thorvaldsenske Museum anmældt Bidrag til omtrentligt Beløb 16000 Rbd. Det maa tillige bemærkes, at disse Bidrag vare indkomne ved enkelte Mænds Virksomhed i enkelte Kredse; hvorimod aldeles ingen af de udsendte Planer endnu var tilbagesendt. Det fortjener ligeledes at blive bekjendt — fordi det tjener til at vise, hvorledes det begyndte Foretagende bliver betragtet ogsaa fra Regeringens Side — at der er tilstaaet Portofrihed ved den vidtløftige Korrespondense, som udfordres.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, der blev publiceret i Dansk Folkeblad omkring 1.2. 1837. Teksten er her skrevet af fra Barfod, op. cit.

Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 133.

Emneord
Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum
Sidst opdateret 02.06.2016 Print