Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9986 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.A. Reitzel [+]

Afsendersted

København

13.5.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Velbaarne / Hr Justitsraad Thiele, / R. af D. og D.M.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Til behagelig Gjensvar paa de af Dem under Dags Dato mig gjorte Forslag, angaaende Forlaget af Thorvaldsen og hans Værker, 2den Udgave, 3die og 4de Deel, skal jeg ikke undlade hermed at meddele Dem:

“Jeg, C. A. Reitzel, indgaaer paa det anførte 3die Forslag, saaledes at De selv besørger den 1ste Udgave af Værket og derefter tilsvarer mig, som Forlægger af Udgaven No 2, et Antal af 750 Aftryk af samtlige 173 Plader, hvortil jeg selv betaler Trykkeløn og Papir, samt den til denne Udgave fornødne Text, for en Sum af 2200 Rbdlr, der betales Dem i December Termin d.A. med 1000 Rbdlr og Resten naar Værkets 4de Bind af anden Udgave begynder at udkomme. Efter denne føromtalte Afbenyttelse af Pladerne er jeg villig til at afkjøbe Dem de Dem tilhørende Plader, forsaavidt de enten tilhører Dem, eller ved Transaction med Museet (der eier omtrent 70 Stk) kunne blive Deres Eiendom, for 400 Rbdlr.


Kjøbenhavn d. 13de Mai 1846.
Deres ærbødige
C.A. Reitzel
Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 2
Sidst opdateret 02.11.2011 Print