Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7031 af 10243
Afsender Dato Modtager
P.C. Stenersen Gad [+]

Afsendersted

København

23.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: S. T / Hr Professor Thiele / R. a. D

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Om et Arbeide, som Skriftcomiteen i Selsk. f. Tr. rette Brug ønsker at foreslaae udgivet paa Selskabets Bekostning – en Biographie af Thorvaldsen – vilde jeg saa gierne tale med Dem, høistærede Hr Professor?, og om mueligt endnu idag, da just et Repræsentantmøde skal afholdes iaften.

Formedelst Gigt i Benene eller – reent ud sagt – Podagra kan jeg imidlertid ikke komme til Dem. Dersom derfor Deres Vei skulde føre Dem i min Nærhed – jeg boer Nørregade 35 – vilde jeg være Dem meget forbundet for et Besøg.

Kiøbenhavn 23 Januari 1837

ærbødigst
P. C. Stenersen Gad

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Sidst opdateret 31.10.2011 Print