Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9062 af 10246
Afsender Dato Modtager
Caroline Amalie [+]

Afsendersted

København

Juni 1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Herr Justitzraad / Thiele / Charlottenborg

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Tirsdag Morgen

Her Justitzraad Thiele!

Grevinde Rantzau i Petersborg beder mig sænde hende tvende fortrinlige Afstøbninger af Kongens og min Byste. Jeg ønsker at hun endnu maae modtage dem medens Dampfahrten til Petersborg er aaben og beder Dem at ville besørge disse Afstøbninger (de fuldstændige, med Skulder og Bryst.) Tillige bør jeg lægge Dem disse Bysters omhyggelige Indpakning paa Hjertet. Thi desværre er Jerichaus basrelief kommet beskadiget til Petersborg og Grevinden beklager den skjødesløse Indpakning. Hun siger at fra Dampskibet indtil Byen bør Kassen og Efecter stedse kjøres et Stykke Vei.

Velvilligst

Caroline Amalie

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Sidst opdateret 31.10.2011 Print