Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2660 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

6.11.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne nyhed blev trykt. Selve nyheden er dog dateret 20.10.1820.

Omnes
Resumé

Avisnotits om kongressen i Troppau.

Se original

[…]

Troppau, den 20de October.

I Forgaars Kl. 1 om Middagen ankom Hans Majestæt, vor Keiser, i allerhøieste Velgaaende hertil.
I Dag ere ogsaa Keiseren af Rusland og Kronprindsen af Preussen ankomne hertil. Af de forventede Ministre vare, foruden Fyrst Metternich, allerede følgende ankomne: Grev Bernstorff fra Preussen, Greverne Galowkin og Capodistrias fra Rusland og Grev de la Ferronays fra fransk Side.

[…]

Generel kommentar

Dette er en notits i avisen Dagen, 6.11.1820, No. 264, der refererer fra en østrigsk korrespondent.


Notitsen refererer fra kongressen i Troppau (nuv. Opava), der fandt sted 20.10.-20.12.1820. Her mødtes de europæiske stormagter repræsenteret af bl.a. den russiske kejser Alexander 1., den østrigske kejser Frans 1., den preussiske kronprins Friedrich Wilhelm (4.), talrige statsmænd og diplomater, også fra Frankrig og England. Kongressen var foranlediget af opstanden i Napoli i 1820, og formålet var at drøfte mulige indgreb i de lande, hvor en enevældig, monarkisk styreform var truet af konstitutionelt monarki og andre liberale, eller ligefrem republikanske samfundsreformer.

Thorvaldsen dukkede op under topmødet 30.10.1820 undervejs på sin rejse fra København til Rom, august-december 1820. Her mødte han foruden de to majestæter også andre af sine højtstående kunder, nemlig Clemens Metternich og Ioannis Antoniou Capodistrias.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Rom, august-december 1820
Personer
Alexander 1. · Ioannis Antoniou Capodistrias · Frans 1. · Friedrich Wilhelm 4. · Clemens Metternich
Sidst opdateret 16.04.2018 Print