Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7669 af 10246
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

Charlottenborg

Afsenderinfo

Rødt laksegl med slyngmonogram JT og aftryk af græsk-antik hjelm?

28.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Hr Conferentsraad Collin / Com. af d. D. M. p.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Hosfølgende Regning, som nærmest synes at vedkomme ”Usus Publicos”, er mig igaar bleven forelagt og jeg har giort Udlægget paa ”Control Comiteens” Vegne. Saavidt jeg veed have vi ikke engang en Kasse, end sige Noget i den, saa at Tingen kunde blive farlig hvis der indløber mere af dette Slags.
Angaaende Festen hos Knirsch yttrede Hetsch igaar at alt Meublement og deslige seer saa lurvet ud og jeg beklager at disse Yttringer nu komme lidt sildigt.
Thorvaldsens Museum ligger mig langt mere paa Hiertet og jeg længes meget efter et Møde, thi et Hovedslag synes nu uundgaaeligt.

Ærbødigst
Thiele

Charlotteb. d. 28 Sept. 1838

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 75a
Sidst opdateret 10.05.2011 Print