Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7451 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bjarni Thorarensen [+]

Afsendersted

Antagelig Frederiksgave i Eyjafjarðarsýsla.

16.2.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Højædle Højvelbaarne / Herr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebroge pp. / a/ / Kjøbenhavn / K. T. –

Tilskrift: Højædle Højvelbaarne Herr Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand, Deputeret i det Kongel. Rentekammer og for Finantserne. pp. –

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Sammenhæng med min Skrivelse til Deres Højvelbaarenhed af 30te August næstafvigte, maa jeg ærbødigst indberette: at jeg endnu ikke har fra Sysselmændene modtaget Underretninger om, hvorvidt der [sic] er Lykkedes dem at indsamle Subscribenter for at bidrage til Museum for vor Thorvaldsens Arbeider; Da Postskibet saavidt vides endnu ikke er kommet, og man frygter for at det maa være forulykket, have de formodentlig troet at der med Tingen ikke var noget periculum in mora, men uden Haab om at noget vil tilvejebringes, er jeg ikke, thi her inden Øefjords Syssel ville de af Sysselmand Borgen samlede Bidrage [sic] dog vel komme til at udgjøre 120rbd Fra de andre Syssler inden [sic] Nord- og Øster-Amtet, vil vistnok ikke kunne ventes nær saa meget, men om det hele kun bliver 1/1000 Deel af det hiint Museum vil koste, saa er dette dog mere end intet, og jeg haaber at de Hædrede Vedkommende i Danmark ville tage i Betragtning at hiin Subscription blev her aabnet i den allerufordeelagtigste Tid og altsaa tage Villien for Gjerningen.

Frederiksgave den 16de Februar 1838.

BV Thorarensen

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 59
Sidst opdateret 10.05.2011 Print