Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7331 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bjarni Thorarensen [+]

Afsendersted

Frederiksgave ved Øfjord/Eyjafjörður

30.8.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad J. Collin / Commandeur af Dannebr. og Dannebrogsmand. pp.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved min Tilbagekomst den 13de f. M. fra en Inspections Reise til Norderamtets vestlige Egne, modtog jeg en Indbydelse af et i Kjøbenhavn indgaaet Selskab til en Forening for at tilveiebringe et Museum for Hans Arbeider. –

Da jeg ikke blot er enig med velbemeldte Selskab i at denne Sag er et dansk Nationalanliggende, men ogsaa er af den Mening at den tillige i Særdeleshed er en Islandsk Nationalsag, saa har jeg i denne Anledning udfærdiget et Circulære til Sysselmændene i Norder og Østeramterne, af hvilket jeg har den Ære at vedlægge en Gjenpart, men Svar fra disse Embedsmænd har jeg endnu ikke modtaget, og de kunne neppe ventes saa betimelig at jeg kan meddele Deres Høivelbaarenhed Underretning om dette Anliggendes Udfald førend med det i næstkommende Vinter afgaaende Postskib. – I det jeg saaledes foreløbig melder dette tør jeg yttre det Haab at Indbydelserne ikke ganske forgjæves ville have været omsendte her i Amterne, men meget kan man vist ikke vente, mindst nu da de ovenstaaende Aar ogsaa ere i høi Grad trykkende for Embedsklassen. –
Frederiksgave, den 30te August 1837

ærbødigst
B Thorarensen

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 48
Emneord
Thorvaldsen og Island
Sidst opdateret 10.05.2011 Print