Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7288 af 10243
Afsender Dato Modtager
H.N. Clausen [+]

Afsendersted

Antagelig København

17.7.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Confr. Collin. C. af D., Dm.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da jeg imorgen agter at benytte den begyndende Ferie til at tage paa Landet, saa tillader jeg mig at yttre det Ønske, at D. Høivelbaarenhd vilde paatage Dem, hvad der hører til Expeditionen af de vedlagte Papirer.

Saavidt jeg veed, rejser Prof. Schouw ogsaa paa Landet imorgen. Kunde Brevet til Th. ikke blive sendt ham til Underskrift idag, og derfra gaae til mig? Underskriften forekommer det mig rettest at giøre saaledes: Com. for…, paa egne og hernævnte Medcommiteredes Vegne (h – v P. – S.)

Dersom de tilhørende Lister kunde blive indføjede i Correcturen til Torsdag Morgen, og Bekjendtgjørelsen selv kunne idag tilsendes Pastor Gad, vilde der formodentlig kunne komme ind i Folkebladet paa Fredag. Dette er maaske ikke ganske uvigtigt, eftersom otte Dage senere endnu finde langt flere Kiøbenhavnere spredte til alle Sider.

17 Juli 1837 ærbødigst
H. N. Clausen.

 
E.. S. Burde man ikke, i Slutningen af Bekjendtgj., erindre om at benytte den tilstaade Portofrihed ved at indsende Planer eller Bidrag til Conf. C., med Paategning ang. Th. Museum.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 45c
Sidst opdateret 10.05.2011 Print