Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7220 af 10246
Afsender Dato Modtager
F.C. Olsen [+]

Afsendersted

Helsingør

4.5.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift. Tilskrift:.Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Commandeur af Dannebroge pp

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Indsluttet fremsendes tjenstligst en Fortegnelse over Bidragene hvortil man har tegnet sig her i Byen paa ligelede medfølgende Planer til det Thorvaldsenske Musæum og vil deraf behagl: erfares at der er tegnet en Gang for alle 187rbd= 48 s. og aarlig Bidrag i 3 Aar 235 rbd= 64 s. altsaa ialt = 894rbd= 48 s.
Snedkersvendenes Bidrag efter No= 8 og No= 2rbd= efter Planen No= 14 med Mærket X Y har vi modtaget og indsat i Sparekassen. Naar Smedene efter deres Tilbud har indbetalt deres Bidrag og disses Beløb tillige er indsat i Sparecassen vil Contrabogen blive indsendt. –
Helsingør den 4d. Mai 1837. –

J. A. Stenfeldt   C. Bøye   F. C. Olsen.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33
Sidst opdateret 02.11.2011 Print