Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7163 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

Antagelig København

21.3.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr – Conferentsraad Collin / C. af D.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hverken jeg eller Clausen finde noget at indrykke ved det De vil lade indrykke i Alt: Mercur – /: det maae nok hedde Thorwaldsenschen Kunstleistungen :/. –

Vi troe at det maaskee vilde giøre en ganske god Virkning hvis den Stuttgardske Artikel tilligemed Deres Modbemærkning blev optaget i Kiøbenhavnsposten. Det vilde vise Folk, hvorledes man i Udlandet anseer det som noget der forstaaer sig af sig selv, at den Thorvaldsen skiænker sine Konstskatte, maae opføre en Bygning derfor, og hvad han kunde giøre naar hans Fødelad ikke vilde paaskiønne denne Gave. – Deres Mening herom udbedes; at Modsigelsen kommer ham samtidigen i Alt. Merkur og Khvnsposten kan der jo ikke være noget imod.
stedse Deres
Schouw
d. 21 Marts 1837
Det er rimeligt at Khvnposten alligevel optager Artiklen og uden Modsigelse vilde den giøre Skade for [xxx]

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31l
Sidst opdateret 10.05.2011 Print