Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9749 af 10246
Afsender Dato Modtager
Rentekammeret [+]

Afsendersted

København

27.7.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / Herr Conferentsraad og Finantsdeputeret Collin

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter at Rentekammeret havde modtaget det med Herr Conferentsraadens behagelige Skrivelse af 28 i f. M. fulgte Maalebrev over saavel den Grund ved Christiansborg Slot, paa hvilken det Thorvaldsenske Musæum er opført, som en Deel af den ved Musæet beliggende Plads, er der, i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 31 Mai sidstleden, udfærdiget aabent Brev paa, at Besiddelsen og Brugen af nys meldte Grund og Plads skulle være Kjøbenhavns Commune overladte, hvilket Document, som under 10de d: M: er blevet forsynet med Hans Majestæt Kongens allerhøieste Underskrift, herfra under Dags Dato er tilstillet Kjøbenhavns Magistrat.

Dette skulde man ikke undlade tjenstligst at meddele Herr Conferentsraaden til behagelig Underretning, idet man hoslagt lader følge en verificeret Gjenpart af oftnævnte Document.

Rentekammerets 1ste Section, den 27 Juli 1844.

J Unsgaard

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 221
Sidst opdateret 13.07.2011 Print