Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6503 af 10246
Afsender Dato Modtager
Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond [+]

Afsendersted

Antagelig København

15.7.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr Conferentsraad Collin, Depute/ret i det Kgl. Rentekammer samt / for Finantserne Ridder af Danne/broge og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Til / Herr Konferentsraad Collin, / Deputeret i det Kgl. Rente / kammer samt for Finantserne / Ridder af Dannebrog og / Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efterat de af Hr. Konferentsraaden under 14de – dennes hertil indsendte 6 Stk: kongelige Obligationer.

No” 719 dat: 31 Decbr: 1815 paa 300rd.” Sølv

” – 1718 til 1722, dat: 6 Septbr: 1833 à 2000rd” Sølv

ere blevne noterede i Statsgjelds–Contoirets Bøger, undlader man ikke hoslagt tjenstligst at tilbagesende disse Oblitationer, af hvilke Renterne ville vorde udbetalte ved den herværende Hovedkasse for Statsgjelden til den, der procucerer Obligationen ved samme.
Om bemeldte Obligationers Modtagelse udbeder man sig Efterretning meddelt.
Directionen for Statsgjelden og den synkende Fond d: 15 Julii 1834.

Holten Johnsen Hauch
Wilbrecht J C F Meyer C. Holm
/ A. Westergaard

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 15
Sidst opdateret 10.05.2011 Print