Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8148 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin 9.8.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Hr Professor Clausen. / Hr Professor Thiele / Hr Grosserer Puggaard.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ifølge den i Gaar tagne Beslutning, [ifølge] ved hvilken Pluraliteten erklærede sig for Bygnings Inspecteur Bindesbølls Project, skal de Fraværende anmodes om at tage de tre Tegninger i Øiesyn, og behagl. afgive Deres Stemme; nemlig:

Professor Hetschs Project
Inspect. Bindesbølls Project
og Overbygningsforslaget

Naar de Herrer ville bestemme en Tid, skulle Tegningerne enten blive Dem tilsendt eller henlagte til Eftersyn i Brandforsikkringens Locale. De to sidste ere for Øieblikket hos mig; det første hos Oberst v Prangen.

  Kbh. d. 9 Aug. 1839 Collin
Generel kommentar

Brevet har været rundsendt til H.N. Clausen, Just Mathias Thiele og Hans Puggaard.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 141
Sidst opdateret 26.05.2011 Print