11.7.1821

Sender

J.V. Minten

Sender’s Location

Göteborg

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: L.H. JI Herrn Professor und Ritter A. Thorvaldsen. Rom.
Tilskrift: S.T.II Herrn Professor und Ritter A. Thorvaldsen. Rom.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet

Abstract

The late Doctor Ekman’s brother-in-law thanks Thorvaldsen for the letter he sent from Copenhagen. Presuming that Thorvaldsen has now returned to Rome, he asks him to see that the two chests which Ekman left with Thorvaldsen in Rome are sent home.

Document

Gothenburg d. 11. July 1821.

Ich habe die Ehre gehabt Ihre sehr werthe Zuschrift datirt Copenhagen d. 4 Decbr 1819III zu empfangen, und da ich nun vermuthe daß Sie dortenIV glücklich angekommen sind, bin ich so frei Sie hiemit zu ersuchen, die von dem seel.V Doctor EkmanVI empfangenen 2 KistenVII mit Vasen Büsten Mineralien &c an dHerren C. Forquet & L. GiussoVIII in Neapel abliefern zu lassen, wenn diese Herren sich bei Ihnen deshalb melden. Die etwaigen Unkosten für diese beiden Kisten werden obige freund gleichfalls berichtigen, nur überlasse ich es Ihnen gänzlich, ob es sich die Mühe lohntIX die Mineralien mitzusenden oder nicht. Indem ich Sie ersuche die Mühe die ich Ihnen verursache, gütigst zu entschuldigen, bitte ich Sie, über mich bei ähnlichen und andern FällenX frei zu befahlen.
Mit vollkommener Hochachtung habe ich der Ehre zu zeichnen

J.V. Minten

General Comment

Dette brev er et rykkerbrev angående nogle ting som Thorvaldsen opbevarede for den på brevets afsendelsestidspunkt afdøde svenske læge Johan Jacob Ekman. Brevet er fra J.V. Minten, der var svoger til Ekman. For yderligere informationer om sagen, se referenceartiklen Ekmans buste og forsvundne kasser.

Archival Reference

m7 1821, nr. 48

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Betydningen af den anvendte forkortelse har ikke kunnet fastslås.

  2. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  3. Brevet fra Thorvaldsen 4.12.1819 kendes ikke og må formodes at være gået tabt. Se evt. referenceartiklen omhandlende forsvundne breve.

  4. Dvs. “dèr” i betydningen “Rom”. Thorvaldsen opholdt sig i København fra begyndelsen af oktober 1819 til august 1820 og rejste tilbage til Rom over Warszawa, Wien og München, hvortil han ankom i midten af december 1820. Thorvaldsen må i sit nu tabte brev 4.12.1809 have meddelt J.V. Minten sine planer, hvorfor han med rette antager, at Thorvaldsen er ankommet til Rom. Se evt. referenceartiklen omhandlende forsvundne breve.

  5. Egentl. ‘seeligen’, dvs. afdøde. Ekman var død fem år tidligere i 1814.

  6. Den svenske læge Johan Jacob Ekman.

  7. Hvilket gods der har været tale om er usikkert, se referenceartiklen omhandlende Ekmans buste og forsvundne breve.

  8. Dette transportfirma C. Forquet & L. Giusso i Napoli har ikke kunnet identificeres yderligere.

  9. Transporten har åbenbart kunne forudsees at være så kostbar, at mineralernes vægt muligvis ville gøre fragten dyrere end deres værdi.

  10. Om Minten her henviser til lignende ekspeditionssager af gods, som han allerede har kendskab til er usikkert, men den afdøde læge Ekmans ven Anckarsvärd efterlod med sikkerhed en kasse med bøger hos Thorvaldsen, se hans brev 10.3.1801 til Thorvaldsen.

Last updated 07.01.2013