16.5.1821

Sender

Giovanni Battista Sommariva

Sender’s Location

Villa Sommariva ved Comosøen

Information on sender

Brevet har spor efter rødt laksegL. Det har desuden tre postembler. “REGNO LOMBARDOVENETO”, “MILANO” og “29 MAGGIO”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

All’Illustre Signore / Il sigr Comsigl.e Caval.e Thorvaldsen / Celebre Scultore / Roma.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Sommariva henviser til Thorvaldsens brev til ham af 11. april, og beklager at han ikke har kunnet besvare det før nu, pga. et alvorligt gigtanfald, der har holdt ham i sengen i 49 sammenhængende dage, og som også nu er skyld i, at hans højre arm er i bind, hvorfor han ikke selv skriver nærværende brev. Af samme grund blev hans rejse til Rom i påskeugen aflyst og af samme grund kan han ikke foretage en rejse til Firenze, hvor Christian 8. befinder sig, som dog i stedet vil komme og besøge ham den følgende måned. Sommariva ærgrer sig over, at han ikke kan komme til Rom og med egne øjne se Thorvaldsen arbejde på Alexanderfrisen, jf. A505, men vil i stedet glædes over fra tid til anden at modtage nyt omkring værkets fremgang. Afslutningsvis beder han Thorvaldsen om at skrive ham et par linjer, men skammer sig samtidig over, at Thorvaldsen så skal spilde sin dyrebare tid på dette. Greven nævner desuden også busterne af Christian 8. og hans gemalinde, som Thorvaldsen på det tidspunkt er ved at færdiggøre.

Document

Pregiatissimo Sig. Cavaliere, ed Amico Preziosissimo

Villa Sommariva li 16. Maggio 1821.

Avrei riscontrato prima d’ora la graziosissima sua 11. Aprile, se non ne fossi stato impossibilitato da un forte attacco di Gotta, che mi obbligò a guardare il letto per 49. giorni continui, e che tuttora mi tiene legato il braccio destro, per cui non posso scriverle di mia mano, sebbene nel resto mi trovi assai meglio. Ecco pure il motivo per cui non potei venire ad abbracciarlo coll’ occasione della Settimana Santa, e per cui non posso ancora andare a Firenze a far la mia Corte al nostro eccellente Sig. Principe Ereditario di DanimarcaI. Questo però ebbe la bontà di scrivermi promettendo, che sarebbe venuto ad onorarmi in sul lago nel prossimo giugno.
Ma intanto non potrò per ora venire a veder Lei, mio caro Sig. Cavaliere, e degno Amico, massime dopo tanto tempo, che ne sono digiuno, come pure non potrò ammirare l’Immortale di Lei Travaglio del nostro Grande AlessandroII, che sento, con indicibile sodisfazione, vada avvanzando con quel successo, di cui Ella sola ne è capace. Godrò almeno di sentirne di mano in mano le gradevoli notizie anche per mio governo, abbandonandomi interamente nelle di Lei mani, ne’ sublimi di Lei talenti, nell’ esperimentato di Lei zelo, e nella preziosa di Lei amicizia, di cui mi onora, e per cui ne sono glorioso.
Il sullodato Sig. PrincipeIII ebbe la compiacenza di scrivermi da Roma, che Ella stava finendo il di Lui Ritratto unitamente a quello della Signora Principessa sua SposaIV, e che non si scordava della promessa già fattami di favorirmene una Ricordanza di ambedue. Ardirei di domandarle in confidenza se la stessa A.S.R.V li abbia confidato qualche cosa su tal proposito.
Non ignoro le gravi continue di Lei occupazioni. Avrei quindi rossore di farli perdere la preziosità de’ di Lei momenti, selo pregassi ad occuparsi a scrivermi le care di Lei notizie; ma non posso a meno però di supplicarla di farmene scrivere due sole righe per mia quiete, e consolazione. Giacchè l’assicuro sul mio onore, che sento di esserle a tutta prova per la vita

Tutto Suo Servitore, ed Amico
vero, e riconoscente
Conte Sommariva

Oversættelse af dokument

Villa Sommariva d. 16. maj 1821.
Højtærede hr. ridder og dyrebare ven
Jeg ville tidligere have besvaret Deres meget elskværdige brev af 11. april, hvis ikke jeg var blevet forhindret deri af et voldsomt anfald af gigt, som nødte mig til at holde sengen i samfulde 49 dage, og som stadig nøder mig til at have højre arm i bind, hvorfor jeg ikke kan skrive egenhændigt til Dem, selvom jeg for øvrigt befinder mig betydeligt bedre. Det er også grunden til, at jeg ikke kunne komme at omfavne Dem i anledning af påskeugen, og hvorfor jeg ikke endnu kan rejse til Firenze for at gøre vor udmærkede arveprins til Danmark min opvartning. Dog denne havde den godhed skriftligt at melde mig, at han ville beære mig med et besøg [i min villa] ved [Como]søen i næstkommende juni måned.
Imidlertid vil jeg ikke for nærværende tid kunne komme at besøge Dem, min kære ridder og udmærkede ven, [smerteligt for mig] især efter i så lang tid at have måttet savne Dem, ligesom jeg heller ikke vil kunne beundre Deres udødelige arbejde på vor store Alexander, som jeg til min usigelige tilfredshed hører, skrider fremad med den lykkelige fremgang, som De alene er i stand til at give værket. Jeg vil i det mindste glæde mig ved fra tid til anden at modtage behagelige efterretninger om det, også til vejledning for mig selv, idet jeg fuldkommen overgiver mig i Deres hænder, i tillid til Deres fremragende talent, Deres nok som bekendte iver og Deres dyrebare venskab, med hvilket De beærer mig og hvormed jeg føler mig så stolt.
Den førnævnte prins har haft den godhed at skrive mig til fra Rom, at De var ved at lægge sidste hånd på hans og hans gemalindes, prinsessens, buste og at han ikke glemte sit tidligere givne løfte at forære mig en erindring deraf om dem begge. Turde jeg være så dristig i fortrolighed at spørge Dem, om Hans Kongelige Højhed har betroet Dem noget desangående.
Jeg kender Deres betydningsfulde og vedvarende optagethed. Jeg ville derfor skamme mig ved at bringe Dem til at spille Deres kostbare tid, hvis jeg bad Dem om at ofre tid på skriftligt at meddele mig kære efterretninger om Dem, men jeg kan dog ikke undlade at bønfalde Dem om at lade mig tilskrive blot et par linjer til min beroligelse og trøst. Thi jeg forsikrer Dem på min ære, at jeg føler mig være Deres i alle livets forhold bestandige, sande og taknemmelige tjener og ven
Grev Sommaria

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Archival Reference

m7 1821, nr. 33

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Christian 8.

  2. Cioè una versione in marmo de Il trionfo di Alessandro in Babilonia, ancora oggi conservato presso Villa Carlotta a Tremezzo, sul Lago di Como; un calco in gesso del fregio si trova nella collezione del Thorvaldsens Museum, cfr. A505 (anche se varia leggermente rispetto alla versione di Sommariva). Vedere anche il contratto dell’1.1.1818 tra Sommariva e Thorvaldsen.

  3. Christian 8.

  4. Thorvaldsen portrætterede kronprinseparret under deres ophold i Rom: Caroline Amalies buste blev udført i en version med empirekjole og sjal, A754. Christian Frederiks buste blev udført i en version med paludamentum, A753.

  5. A.S.R. står for Altezza Sua Reale, dvs. Hans Kongelige Højhed Christian 8.

Last updated 21.09.2020