After 24.10.1842

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Om dateringsbegrundelsen, se den generelle kommentar.

Abstract

A poem to welcome Thorvaldsen home to Denmark.

Document

Velkommen!

Velkommen blandt os atter,
Du Kunstnerkæmpe stor,
Hvis høie Aand omfatter
Med Kiærlighed Dit NordI.
For Danebrog at følge,
Du Kunstens HiemII forlod,
At flyve over BølgeIII
Did hvor Din Vugge stod.

Mens Havgudinder bære
Den Skat i deres FavnIV,
Som bringe vil med Ære
Til fierne Slægt Dit NavnV,
Du kiækt forbi dem iledVI
Med dristig Ungdomsflugt,
Og YdunVII Dig tilsmiled,
Hun skiænkte Dig sin FrugtVIII.

Velkommen hiem til Norden,
Du Nordens Kæmpe stor;
Dit Fødeland er vorden
Et Kunstens’ HiemIX paa Jord.
Og derfor høit nu fryde
Sig Danmarks Børn igien,
Og tusind Stemmer lyde:
Velkommen Thorvaldsen!

General Comment

Denne sang er en håndskrevet tekst. Det er p.t. ikke lykkedes at identificere forfatteren og heller ikke den lejlighed, hvor sangen / digtet blev sunget / fremført.


Sangen byder Thorvaldsen velkommen hjem og peger på, at transporterne af Thorvaldsens værker fra Rom til København vil forvandle Danmark og Norden til et “Kunstens Hiem” – dén position, Rom hidtil havde indtaget.
Digtet forklarer Thorvaldsens hurtige rejse – hans “Ungdomsflugt” – fra Italien til Danmark med, at han har spist af den nordiske gudinde Iduns æbler, så han ligesom guderne i nordisk mytologi har fået evig ungdom. Digtet bruger endvidere hans hastige rejse gennem Europa som et ydre tegn på, at også hans værker har indtaget Iduns æbler og dermed vil skabe en evig ungdom for kunstens nye hjem i Danmark og Norden.
Af alle disse grunde hylder digtet Thorvaldsen.

Om metaforen “Kunsten Hjem”, se også et andet digt, der blev publiceret i avisen Dagen 25.10.1842.

Ang. dateringen

Selvom sangen ikke er dateret, må den være blevet til i forlængelse af Thorvaldsens tilbagekomst fra Italien til København 24.10.1842. Ved første øjekast kunne digtet tilsyneladende være dateret fra en af de tre hjemkomster til Danmark, der fandt sted i Thorvaldsens liv: 3.10.1819, 17.9.1838 og 24.10.1842. Den første kan udelukkes, fordi digtet omtaler hjemtransporterne af Thorvaldsens værker fra Rom til København. Disse blev først påbegyndt i 1820’erne, se oversigten her.
Der er heller ikke tale om hjemkomsten i 1838 af to grunde: Skibet, der transporterer kunstværkerne til Danmark, omtales i 2. strofe som en havgudinde. Og i 1838 blev billedhuggeren og en del af hans værker fragtet hjem af fregatten Rota, som havde navn efter en valkyrie i nordisk mytologi. I 1842 varetog fregatten Thetis hjemtransporten – og Thetis er netop en havgudinde i græsk mytologi.
Desuden omtaler digtet, at Thorvaldsens overhalede “havgudinderne” på vejen hjem fra Rom til Danmark. Dette var netop tilfældet i 1842. Han skulle oprindelig have sejlet med fregatten Thetis fra Livorno 2.10.1842, men kom en dag for sent. Thorvaldsen besluttede da at tage et dampskib til Marseille og foretage resten af rejsen over land. Fra Marseille til København tog det Thorvaldsen knap tre uger. Det var – som nævnt ovenfor – hurtigt med den tids målestok, og i al fald hurtigere end fregatten Thetis, der først ankom til København 1.11.1842 godt en uge senere end Thorvaldsen.
Billedhuggerens hurtige rejse rygtedes – Thiele IV, p. 199 kalder det en “Iilreise” – og det er grunden til, at digtet nævner den og til og med forvandler den til en central metafor, se ovenfor.

Archival Reference

m33, nr. 44

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

 1. Dvs. Danmark og Norden i det hele taget, som det fremgår af digtets sidste strofe.

 2. Dvs. Rom, som Thorvaldsens lige havde forladt 1.10.1842.

 3. Thorvaldsen fløj nu kun “over Bølge” et lille stykke af vejen fra Rom til Danmark, nemlig på strækningen fra Livorno til Marseille. Resten af vejen blev tilbagelagt over land. Se mere herom i Rejsen til Danmark, oktober 1842.

 4. Der hentydes til fregatten Thetis – opkaldt efter havgudinden i græsk mytologi – som transporterede Thorvaldsens værker fra Livorno til Danmark, dvs. havgudinden hjembragte en “Skat” i sin “Favn”.
  Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.

 5. Dvs. Thorvaldsens navn vil blive husket af kommende generationer pga. hans værker – som det faktisk blev tilfældet.

 6. Dvs. Thorvaldsen overhalede “Havgudinderne”.
  Digtet omskriver på poetisk vis, at Thorvaldsen rejste hurtigere fra Italien til Danmark end fregatten Thetis: Skibet forlod Livorno 2.10.1842, mens Thorvaldsen først rejste fra samme by 3.10.1842. Alligevel nåede han frem til København over land 24.10.1842, mens Thetis først ankom godt en uge senere 1.11.1842 til København.
  Pga. forbedrede vejbelægninger var det på dette tidspunkt et forholdsvis nyt fænomen, at lange rejser over land var hurtigere end skibsrejser.

 7. Dvs. gudinden Ydun / Idun i nordisk mytologi.

 8. Dvs. Iduns æbler, som gav guderne evig ungdom.
  Meningen med de to sidste linjer i strofen er altså, at den dengang næsten 72-årige Thorvaldsen har genvundet sin ungdom i kraft af Iduns æbler, hvilket ses af hans hurtige rejse gennem Europa.

 9. Digtet bruger igen det samme udtryk som i 1. strofe, men nu med ændret betydning: Danmark kan nu også hædres med betegnelsen “Kunstens Hjem”, som Rom ellers har haft patent på. Forandringen skyldes Thorvaldsens værker.

Last updated 05.02.2016