19.11.1843

Sender

Henrik Stampe

Sender’s Location

Antagelig Nysø

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Antagelig Nysø

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Sang i anledning af Thorvaldsens sidste fødselsdag.

Document

Til Thorvaldsen
den 19 Novemb 1843

Det fulde Glas foruden Toner
Ei Tørsten rigtig slukke kan,
Men synge Mænd og muntre Koner
Som Viin selv bliver Kildevand,
Hvorfor vi alle synge med
At Tørsten ei kan finde Sted

Ja MutterI med vor Frøken DatterII
Som Nabokone med sin MandIII,
Og selv vor kjere, gamle FatterIV
De synge med saa godt de kan,
Og det er let og ingen Sag,
Thi Fatter han er født i Dag

I Dag vil ingen af os tørste
Men foresætte sig til Maal
For den i Laget kjere FørsteV
En fuld og livlig munter Skaal,
Imens i Glasset staaer i Skum
Champagne over Rand og Rum

Vor gamle Fatter hader ikke
Champagne Skum til Glassets Rand
Beed I ham derfor kun at drikke
Af alle Kræfter hvad han kan,
Thi kjerlig, lystig, og saa god
Han staaer da let paa Dandsefod

Ja nydelig i seer ham dandse
Med Mutter selv i Stuen glad,
Og kan I Piger rigtig sandse
Hans lette Trin i Dandserad
For Amors Piil jer vare tag,
Thi han er ung i Dandselag

I Stuen om vi andre springe
Med Dandseskoe, men ei saa let,
Hvor Spil og muntre Toner klinge
Til Mutter hun er blevet træt,
Thi Fatter han kan holde ud.
Som den der dandser med sin Brud.

Gid han maae mange Fødselsdage
I denne Stue dandse med
Gid Viin i Glas ham ogsaa smage
Mens Toner driver Tørst afsted
Vort Vennelaugs det høie Maal
Er da vor kjere Fatters Skaal.

General Comment

Denne sang findes i yderligere to eksemplarer, ét i Thorvaldsens Museums arkiv med en anden håndskrift, og ét andet i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2842 folio, med samme håndskrift som nærværende eksemplar.

Det førstnævnte eksemplar af sangen er forneden med anden hånd påskrevet “H. Stampe”, dvs. sandsynligvis Henrik Stampe, der også tidligere havde forfattet fødselsdagssange til billedhuggeren, jf. 19.11.1840 og 19.11.1842.

Archival Reference

m32, nr. 111

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. Henrik Stampes hustru, Christine Stampe.

  2. Ægteparret Stampe havde to døtre, Elise Stampe og Jeanina Stampe. Hvem af dem, der her omtales, vides ikke.

  3. Ifølge baronesse Stampes erindringer, op. cit. p. 228-229, var flere naboer tilstede. Hun nævner ægteparret Juliane Lovise og Benjamin Wolff, ægteparret Julie og Carl Vilhelm Raben-Levetzau, samt ægteparret Charlotte Louise Elisabeth og Johan Ferdinand de Neergaard.

  4. Dvs. Thorvaldsen.

  5. Endnu en gang en reference til Thorvaldsen.

Last updated 12.08.2020