20.5.1804

Sender

Ercole Consalvi

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af rejsetilladelsen.

Abstract

Thorvaldsen’s travelling permit valid from Rome to Leghorn, issued for his trip to Florence and Montenero in the summer of 1804.

Document

ERCOLE DI S. AGATA ALLA SUBURRA DIACONOI CARDINAL
CONSALVI, DELLA SANTITÀ DI N.S.II PAPA PIO VII.III
SEGRETARIO DI STATOIV

Partendo da Roma alla volta di Livorno il Sigr. Alberto Thorwaldsen
Danese Scultore = = = = = = = = =

lo accompagniamo colla presente,

onde in tutti quei luoghi, per i quali dovrà passare, e trattenersi sia assistito in ogni sua occorrenza. Quindi ordiniamo a tutti i Ministri dello Stato Pontificio, e preghiamo qualunque Ministro Estero di dargli non solo libero il passo, ma di prestargli eziamdioV ogni opportuno ajuto. Roma questo di 20VI. Maggio 1804.

E. Card[inale]. ConsalviValga per giorni il Viaggio  
Gratis. Reg. al Num. 2888VII

Visto in questo Reggio Consolato di Dannimarca a Livorno a 25 Settembre 1804. E vaglia p[er] il Viaggio da qui p[er] Roma
Gio[van] Cristof[or]o Ulrich Console

General Comment

Dokumentet er pompøst og udsmykket med det pavelige våben foroven og f.n.t.v. en heraldisk fremstilling af et tremastet skib, antagelig som symbol på det at rejse. Den med gråt markerede skrift i gengivelsen ovenfor er fortrykt på dokumentet og en standardskrivelse på rejsepas, jf. eksempelvis også pas af 11.2.1798. Kun tekst med sort er påført af Consalvi.

Rejsetilladelsens dato, 20.5.1804, kan ikke være identisk med den faktiske afrejsedag fra Rom, da Thorvaldsen først denne dag rejste fra Napoli til Rom.
Tilladelsen må derfor være blevet udfærdiget i forvejen på Thorvaldsens (eller eventuelt på Herman Schubarts) foranledning. Den lå således klar til, at Thorvaldsen uden større afbrydelse kunne rejse videre fra Rom med kurs mod Livorno/Montenero – dog med en afstikker over Firenze med grev Adam Gottlob Detlev Moltke og familie. Thorvaldsen kan tidligst have forladt Rom den 24.5.1804, dvs. fire dage efter rejsetilladelsens udstedelse.

På bagsiden af dokumentet er hjemrejsens rejsetilladelse af 25.9.1804 nedfældet.

Archival Reference

m30 I, nr. 15

Thiele

Omtalt Thiele I, p. 224.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. diakon ved diakoniet S. Agata alla Suburra. Kirken, der i dag kaldes S. Agata dei Goti, er en af Roms ældste diakonier og viet til den sicilianske helgeninde S. Agata (død 251). Suburra hentyder til kirkens beliggenhed i det gamle Suburra/Suburbia kvarter. Kirken ligger i Monti-kvarteret (Rione Monti), på hjørnet af Via Panisperna og Via Mazzarino.

  2. Antagelig en forkortelse for Nostra Santità, dvs. Vores Hellighed.

  3. Dvs. pave Pius 7.

  4. Dvs. pavestatens statssekretær.

  5. Dvs. eziandìo = også.

  6. 2-tallet er skrevet som et “n”. Dette var helt normalt, og samme skriveform ses også andre steder i Arkivet, se eksempelvis brev af 20.4.1804 fra Maria Zoëga til Thorvaldsen.

  7. 2-tallet er skrevet som et “n”. Dette var helt normalt, og samme skriveform ses også andre steder i Arkivet, se eksempelvis brev af 20.4.1804 fra Maria Zoëga til Thorvaldsen.

Last updated 27.09.2018