1.1.1798

Sender

Francesco Piranesi

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Lakstempel nederst til venstre med den svenske Nordstjerneorden i en kæde sammensat af puttihoveder og kors. Kæden omkranser det svenske rigsvåbens tre kroner og en lukket krone slutter kæden foroven. Yderst står ordene: SIGILL AGEN GEN SVEC ROMÆ.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Certificate from the Swedish ambassador to the Papal States vouching for Thorvaldsen as a friend and ally of Sweden through his Danish citizenship.

Document

Il Ministro di SveziaI Cavalier Piranesi, notifica à chiunque, che il Sigr. AbertoII Thorwaldsen è Danese, e Pensionato di S.M. il Re di DanimarcaIII per le Belle arti, a tale effetto ha fatto il presente Certificato publico, acciò sia rispettato come aderente ad una Corte alleata e amica della Svezia

Dato dal Palazzo di Svezia
questo di Pmo Gennaro 1798

Cav: Francesco Piranesi.

General Comment

Nytårsaftensdag 1797 blev Thorvaldsen sammen med vennen Bassi indfanget i tumulter på Piazza di Spagna i Rom og blev i den anledning arresteret og bragt til politistationen. Francesco Piranesi fik med hjælp fra den spanske gesandt d’Azara de to kunstnere løsladt ved at dokumentere, at de var hhv. danske og svenske statsborgere, jf. Sass, op. cit. Dagen efter udstedte Piranesi denne erklæring, sandsynligvis for at Thorvaldsen kunne undgå lignende situationer i fremtiden.
Igen i februar samme år fik Thorvaldsen udstedt et officielt dokument af Francesco Piranesi – denne gang et formelt og pompøst rejsepas, der skulle sikre ham fri passage og al nødig hjælp på rejser, se pas af 11.2.1798. Nærværende erklæring har derfor tydeligvis ikke været fyldestgørende som rejsedokument, men blot som garanti for at han opholdt sig retmæssigt i Rom for sine studiers skyld.
Thorvaldsens indsamling af officielle dokumenter skal sandsynligvis ses som en form for forsikring i de urolige krigstider, hvor de franske tropper stod uden for Rom, og mange udlændinge forlod byen.

Archival Reference

m30 I, nr. 12

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 127.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Danmark havde endnu ikke på dette tidspunkt en officiel repræsentant i Kirkestaten, og den svenske minister (svarende til konsul) var derfor nærmeste øvrighed, jf. Thiele I, p. 127.

  2. Om brugen af det italienske Alberto for Bertel, se særskilt artikel.
    I nærværende tilfælde er navnet stavet Aberto, altså uden “l”, men man må formode, at der blot er tale om en fejl. I tilfældet Thorwaldsen med “w” i stedet for “v” kan valget derimod være bevidst for at undgå den tyske udtale af “v” som “f”.

  3. Danmarks konge, Christian 7.

Last updated 29.04.2019