1.12.1816

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Odense

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Etatsraad Hansen! Maaske jeg modtager Overslagene angaaende Forandringerne i afg. Müllers VærelserI med Dagsposten og isaafald vilde denne erindring være overflødig, hvis ikke beder jeg Dem at paaminde Hornbeck om at indsende samme jo før jo hellere.
Mit Brev til Fyrst Metternich opholdes ved nogle Underretninger jeg maa søge om hans Titler m.m.
Fra Academiet haaber jeg at erfare de bedste Tidender ved Dem; at det gaaer i vante given Orden og at den største Oeconomie ved Forbrugen af de kostbare Nødvendigheds Artikler, derfor borger mig Deres gode Omsorg for Academiets Tarv mere end noget andet
Saalænge De er Directeur kan jeg i min Fraværelse være beroliget over disse Gienstande, lad os aldrig være i det Tilfælde at maatte savne Dem paa denne Post.

Jeg forbliver Deres Velvilligste og mest forbundne
Christian Frederik

Odense d 1 Decbr 1816

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 45

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Jf. referenceartiklen Kunstakademiets boliger.

Last updated 23.01.2014