Efter 17.9.1838

Sender

Adam Gottlob Detlef Moltke

Sender’s Location

København?

Information on sender

Sort laksegl med halvtydeligt aftryk af våbenskjold.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Højvelbaarne / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrogen / &c &c &c

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

Moltke sender et brev fra Christian 8. og spørger, om hans kone må kopiere et maleri af Ernst Meyer, B269, fra Thorvaldsens samling.

Document

Da jeg ikke er saa vel at jeg tør gaae ud, har jeg hermed den Fornøjelse indsluttet at tilstille Dem, gode Hr. Etatsraad, et Brev fra PrindsenI til Dem, jeg modtog i Formiddags med Posten. Min Kone, der ikke har havt Mod til mundtlig at meddele Dem sit Ønske, har bedet mig sige Dem, hvor lykkelig hun vilde være, dersom De tillod hende at copiere Mejers MalerieII, forestillende Fiskeren der staaer i sin Dør og seer ud over Havet. Hun ønsker det for det første kuns paa nogle faae Dage for at kunde undermale det; –


den 5te. Martz.
Deres hengivneste
 
AGMoltke

Archival Reference

m26 I, nr. 68

Works

B269 Gammel napolitansk fisker i døren til sin hytte, inv.nr. B269

Commentaries

  1. Dvs. Christian 8., der stadig var prins i 1838. Han var konge 1839-1848.

  2. Der må være tale om Ernst Meyers
    Gammel napolitansk fisker i døren til sin hytte, B269.

Last updated 29.04.2020