Presumably not earlier than Christmas 1831

Sender

Giuseppe Mugnoz

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sigr Sigr Prone Colmo / Il Sigr Cavalier Thorvaldsen.

Dating based on

Brevet er udateret. Det knytter sig dog uden tvivl til Mugnoz’ brev til Accademia di S. Luca, dateret 14.8.1831, og til et, i forhold til nærværende brev formentligt forudgående, brev fra Mugnoz til Thorvaldsen, der omtaler julen (antagelig 1831). Eftersom dette brev omtaler påsken, er der antagelig tidligst tale om påsken det efterfølgende år, dvs. 1832). På baggrund af det formentligt forudgående brev, der lovede tavshed frem til jul, må det antages, at brevet her tidligst er fra julen 1831.

Abstract

Mugnoz promises not to inconvenience Thorvaldsen again until after Easter, but he urgently needs support. He has sent an application to Crown Prince Ludwig (1.) of Bavaria, who has helped him before, and asks Thorvaldsen to remind the Crown Prince of the matter if they should talk.

Document

Sigr Cavaliere

Sino a Pasqua io non l’incommoderò più, ne gli racconto il mio stato per non disturbare la sua quiete, solo lo prego di qualchè piccolo soccorso, ed io pregherò S. Ente Supremo che gli dia la saluteI mentre in questo Mondo non altro ha lei che desiderare: Ho fatto una SupplicaII a Sua Altezza il Principe Ereditario di BavieraIII, quello che due anni sono mi dette un soccorso per sua mediziane, però mi raccomando a lei in caso che gliene parlasse, mi perdoni, e mi creda il suo

Umo Ser.
Giuseppe Mugnoz

General Comment

Brevet indgår i en række af lignende breve fra Mugnoz til Thorvaldsen og er antageligt det andet i rækken. Thorvaldsen har tilsyneladende støttet ham økonomisk, efter at han var blevet nægtet støtte fra Accademia di S. Luca, jf. brev af senest 14.8.1831 fra Mugnoz til det romerske kunstakademi.

Archival Reference

m26 I, nr. 58

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Om dette ønske om et godt helbed var blevet Mugnoz fortalt af Thorvaldsen selv, eller om den fattige kaméskærer blot forestillede sig, at sundhed var det eneste en rig og anset mand kunne ønske sig, vides ikke. Sikkert er det dog, at Thorvaldsen faktisk satte et godt helbred over alt andet: “…jeg kjender ikke anden Glæde en at have helbred”, skrev han efter langvarig sygdom i brevudkast af sandsynligvis før 27.10.1804 til vennen, den danske arkitekt C.F.F. Stanley.

  2. Denne ansøgning kendes p.t. ikke.

  3. Dvs. kronprins Ludwig af Bayern. Kronprinsen var mangeårig ven af Thorvaldsen, og Mugnoz kunne derfor med rette forestille sig, at hans sag blev taget op mellem de to. Om det reelt skete vides ikke.

Last updated 11.04.2020