10.7.1835

Sender

Christian Dalgas

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været lukket med lim(?) dækket af papir og præget med bogstaverne “D&C” [Dalgas & Co].
Poststemplet: “LIVORNO” og “ROMA 13 LUG. 1835”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur le Chevalier Thorvaldsen / Insigne Sculpteur / Rome.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Dalgas writes that a crate with books and works of art from Edward Collin has been sent on to Thorvaldsen in Rome. The frigate Bellona has left for Copenhagen.

Document

Hrr Etatsraad Thorvaldsen

Vi have den Fornøielse at sende Dem hermed ConnoissementI over en Kasse m[k?]II A TH, som inderholder forskjellige danske Bøger, nogle faa Tegninger og Steentryk og et Portrait, hvilke Hrr Sekretair E CollinIII sendte os med Fregatten, for at vidrebefordre til Deres Adresse.
Fregatten BellonaIV afseilede igaarV, for at fortsætte sin Reise til Mallaga og Gibraltar, og derpaa vende tilbage til Kjøbenhavn.

Ret kjært vilde det være os at kunne være Dem til nogen Nytte, og altid beredt til at tjene Dem tegne vi med

Agtelse  
  C A Dalgas & C.

Livorno d 10 July 1835

Archival Reference

m20 1835, nr. 52

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. et fragtbrev, se konnossement i Ordbog over det danske Sprog.

  2. Tydningen er usikker, men ud fra sammenhængen kunne der stå forkortelsen “mk” som i “en Kasse mærket A TH”.

  3. Dvs. den danske jurist Edvard Collin, der var kendt som bibliofil.
    Collins kasse med bøger var højst sandsynlig en af leverancerne til det bibliotek for dansk litteratur i Rom, som han havde taget initiativet til o. 1830.
    Se hans brev af 21.4.1832, hvor han bebuder, at der fremover vil blive sendt nye bogleverancer til Rom som fx den her omtalte.

  4. Dvs. den danske fregat Bellona, der ankom til Livorno 8.6.1835 for bl.a. at transportere en del af Thorvaldsens værker til København, se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835.

  5. Dette brev dokumenterer, at Bellona satte kurs fra Livorno mod København 9.7.1835.

Last updated 18.12.2015