Mellem 3.8.1832 og 8.8.1836

Sender

Dorota Barbara Czartoryska

Sender’s Location

Formentlig Rom, da Czartoryska skriver, at hun ville være kommet forbi in persona hos Thorvaldsen, hvis hun ikke havde været ved dårligt helbred.

Information on sender

Brevet har spor efter rød segllukning (muligvis med voks).

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur Le Chevalier / De Torwalzen.

Dating based on

Dateringen er usikker. Czartoryska var løbende i kontakt med Thorvaldsen ang. Zofia Potockas bestilling af et gravmonument og to buster til Potocki-kapellet i Wavel-katedralen i Krakow; det første sikkert daterede brev fra hende er fra 3.8.1832, det sidste fra 8.8.1836.

Abstract

Czartoryska udbeder sig på vegne af Alfred Potocki og Zofia Potocka information om, hvilken måned Thorvaldsen har afsendt busten af Artur Potocki, jf. A291, samt navnene på speditøren og den bankier i Wien, busten var adresseret til, da de ikke har modtaget den. Hun minder om, at han sidste sommer forsikrede om, at den var sendt af sted. Czartoryska afventer hans svar, som hun straks vil videregive, så Potocki og Potocka kan klage til adressaten. Hun anbefaler ham desuden at sende gravmonumentet til Potocki-kapellet af sted til Wien den kommende vinter.

Document

Monsieur le Chevalier

Le comte Alfred PotockiI et sa belle soeur la comtesse Sophie PotockaII viennent de m’ecrire des lettres tres pressantes pour sçavoir le tems juste où vous avés expediés le premier buste de feu comte ArthurIII, ayez donc bonté de me marquer par ecrit le mois où il a été expedié de RomeIV, par quel expeditionaireV dont vous voudrai bien me marquer le cognome et celui du Banquier a Vienne auquel il a êté adresséVI puisque jusqu’a ce moment ils ne l’ont pas reçu. d’apres ce que vous m’avés dit cet êté passé que ce BusteVII etoit expedié je les en ai assuré, ils sont tres inquiets sur ce qu’il est devenu ne le voyant pas arriver. Veuilliez avoir la bonté Monsieur le Chevalier de me donner tous ces eclairssiments, je serois venue en persone vous les demander mais ma santé ne me permet pas de sortirVIII. Je l’attend de votre obligence devant leur répondre incessement sur cet objet qui les interesse bien vivement; sachant a qui il a êté adressé on en feroit reclamation.
Agréez l’assurance de mon estime et consideration avec la quelle j’ai l’honneur d’etre

Monsieur le Chevalier
Votre Tres Devouée
Princesse Czartoriska
ce Lundi

La comtesse Sophie PotockaIX passe cet hyver a Vienne et loge au Palais KoharyX Seidlerstad. Profitez du rapprochement ou elle se trouve de Rome pour expedier le grand monumentXI et vous arranger avec elle pour les payements

Archival Reference

m18 1833, nr. 120

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A291 Artur Potocki, Primo 1829, inv.nr. A291

Commentaries

 1. Dvs. den polske greve, landejer og politisk-økonomiske aktivist Alfred Potocki, der var bror til Artur Potocki.

 2. Dvs. Zofia Potocka, der var Artur Potockis enke.

 3. Det står p.t. ikke klart, om den omtalte første marmorversion af busten af den polske greve og officer Artur Potocki, jf. gipsoriginalen A291, er den, der i dag er opstillet sammen med busten af Julia Potocka, A269, og gravmonumentet med Kristus og relieffet Bedende børn, A628, i Potocki-kapellet i Wavel-katedralen i Krakow – eller om det er den, der først kom til Alfred Potockis slot Łańcut i det sydøstlige Polen og nu befinder sig på Toledo Museum of Art i Toledo, Ohio.

 4. Forsendelsesmåneden for busten af Artur Potocki, jf. A291, er p.t. ikke identificeret.

 5. Navnet på speditøren, der varetog forsendelsen af busten af Artur Potocki, jf. A291, er p.t. ikke identificeret.

 6. Navnet på den bankier i Wien, som busten af Artur Potocki, jf. A291, var adresseret til, er p.t. ikke identificeret.

 7. Det står p.t. ikke klart, om den omtalte første marmorversion af busten af den polske greve og officer Artur Potocki, jf. gipsoriginalen A291, er den, der i dag er opstillet sammen med busten af Julia Potocka, A269, og gravmonumentet med Kristus og relieffet Bedende børn, A628, i Potocki-kapellet i Wavel-katedralen i Krakow – eller om det er den, der først kom til Alfred Potockis slot Łańcut i det sydøstlige Polen og nu befinder sig på Toledo Museum of Art i Toledo, Ohio.

 8. Da Czartoryska skriver, at hun ville være kommet forbi in persona hos Thorvaldsen, hvis hun ikke havde været ved dårligt helbred, må man formode, at afsenderstedet, som ikke er angivet på brevet, er Rom.

 9. Dvs. Zofia Potocka, der var Artur Potockis enke.

 10. Palais Kohary, nu Palais Coburg, i det centrale Wien (angivelsen Seidlerstad er p.t. ikke nærmere identificeret) var ejet af den ungarske adelskvinde Mária Antónia Koháry de Csábrág et Szitnya (1797-1862), der allerede som toårig arvede alle Koháry-familiens ejendomme.

 11. Dvs. det centrale monument til Potocki-kapellet i Wavel-katedralen i Krakow, bestående af en formindsket Kristus stående på en sokkel med relieffet Bedende børn, jf. A628.

Last updated 19.08.2014